Συνεργατική διδασκαλία Μαθηματικών – Πληροφορικής

Συνεργατική διδασκαλία γραφικών παραστάσεων περιγραφικής στατιστικής με χρήση λογισμικού υπολογιστικών φύλλων – Β’ Γυμνασίου (πάτησε εδώ). Δημοσίευση στο Μαθηματικό περιοδικό Ευκλείδης Α’ 122 – 2022 .

Γεωγραφία Γυμνασίου

Βοήθημα σχολικού βιβλίου Α’ Γυμνασίου του συναδέλφου Νικολαΐδη Νέστωρ. Πάτησε εδώ. Βοήθημα σχολικού βιβλίου Β’ Γυμνασίου του Νικολαΐδη Νέστωρ. Πάτησε εδώ. Τα νησιά της Ελλάδας ανά περιφερειακή ενότητα του Νικολαΐδη Νέστωρ. Πάτησε εδώ. Εργαστηριακές ασκήσεις & πειράματα Α’, Β’ Γυμνασίου εδώ.