Μηχανική Μάθηση

Επιμορφωτική συνάντηση στο 5ο Γυμνάσιο Βόλου με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών ειδικότητας Μαθηματικών και θέμα: “Μηχανική Μάθηση. Παραδείγματα και επεξηγήσεις με μαθηματικά Γυμνασίου“. Παρουσίαση  – εδώ, από την εισήγηση του κ. Βάβαλη Μανόλη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.