Μηχανική Μάθηση

Επιμορφωτική συνάντηση στο 5ο Γυμνάσιο Βόλου με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών ειδικότητας Μαθηματικών και θέμα: “Μηχανική Μάθηση. Παραδείγματα και επεξηγήσεις με μαθηματικά Γυμνασίου“. Παρουσίαση  – εδώ, από την εισήγηση του κ. Βάβαλη Μανόλη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Συνεργατική διδασκαλία Μαθηματικών – Πληροφορικής

Συνεργατική διδασκαλία γραφικών παραστάσεων περιγραφικής στατιστικής με χρήση λογισμικού υπολογιστικών φύλλων – Β’ Γυμνασίου (πάτησε εδώ). Δημοσίευση στο Μαθηματικό περιοδικό Ευκλείδης Α’ 122 – 2022 .