Συνεργατική διδασκαλία Μαθηματικών – Πληροφορικής

Συνεργατική διδασκαλία γραφικών παραστάσεων περιγραφικής στατιστικής με χρήση λογισμικού υπολογιστικών φύλλων – Β’ Γυμνασίου (πάτησε εδώ). Δημοσίευση στο Μαθηματικό περιοδικό Ευκλείδης Α’ 122 – 2022 .